Contact

Mailing:

2061 Rathbone Hall
1701B Platt St.
Manhattan, KS 66506

Phone/E-mail:

785-532-5606
785-532-3738 (fax)
imse@ksu.edu